Koučink a další techniky

Práci s klienty zakládám na principech koučování, používám také techniky facilitace a mediace, koncept nenásilné komunikace a simulační a alterační cvičení.
 

Koučink

Koučink  umožňuje lidem zastavit se v každodenním shonu a podívat na svůj život z nadhledu. Zvyšuje šanci, že naše životy nasměrujeme tak, abychom je prožili s radostí a zábavně. S koučem naleznete Váš správný směr a vykročíte, začnete jednat. 

Koučink je především konverzace mezi koučem a vámi. Kouč Vás otázkami přivede k prozkoumání myšlenek, nápadů, objevování nových možností. Stanovíte si vizi a ujasníte si, co od života chcete. S osobní vizí už pro Vás bude snadné podnikat kroky k jejímu naplnění. 

Nenásilná komunikace

Uskutečňování změn s sebou často přináší nutnost promluvit si o důležitých věcech s Vašimi blízkými, spolupracovníky, nadřízenými a podřízenými. Na zvládání náročných dialogů Vás připravím pomocí nenásilné komunikace. Jedná se o model, v němž jednoznačně vyjádříme fakta, pocity a potřeby, které máme v dané situaci. Pro smysluplnou komunikaci je třeba se naučit od sebe fakta, pocity a potřeby rozlišovat a trénovat jejich vyjadřování.

Simulační a alterační cvičení

Pro trénink platí zlaté pravidlo - raději vyzkoušet, než o tom hovořit. Pomocí simulovaných situací si budete moci natrénovat nenásilnou komunikaci v praxi a vyzkoušet si, jak bude na Vaše podněty reagovat Vaše okolí. Zkusíte si sednout na jejich židli a vnímat jejich potřeby. Simulační a alterační cvičení Vám pomohou porozumět svému okolí, a také objevit řešení vlastních situací, na které byste běžně nepřišli.
 

Facilitace a mediace

Facilitaci a mediaci používám pro práci s páry a rodinami. Pomocí těchto technik je možné hledat společná řešení v konstruktivním dialogu a hovořit spolu o věcech, ve kterých si páry méně rozumí.